Alle gründere og ledere har forskjellig erfaringer på hva som skal til for å få til en god og effektivt lederskap i bedriften. Og ikke alle situasjoner krever samme type ledelse-stil. En god leder tilpasser seg selskapets omgivelser og gir teamet muligheten til å lykkes sammen. 

Skrevet av: Petter Andresen | Dato: 07 januar 2018

I denne artikkelen har vi samlet sammen våre 12 beste tips til alle bedriftsledere. Les under for å få med deg tipsene.

Les også: Hvordan starte egen bedrift

1) Selvtillit

Som leder handler selvtillit om å tro på det man jobber mot, i tillegg til å inneha respekt og tillit fra medarbeidere.

2) Besluttsomhet

Fokus og besluttsomhet er to egenskaper alle gode ledere må ha. Som leder kan man ikke la seg distrahere og bli forhindret av konkurrenter, andres meninger og tilbakeslag. En sann leder må kunne holde seg fokusert samtidig som han er fleksibel og åpen for andres meninger.

3) Ærlighet

En leder kan kun oppnå tillit blant medarbeidere gjennom ærlighet og åpenhet. En leder som påtar seg en falsk rolle derimot, vil være vanskelig å jobbe med da han ikke fremstår som autentisk blant sine ansatte.

4) Tålmodighet

En flink leder behøver å ha mye tålmodighet. En leders jobb er å bringe mange forskjellige mennesker, personligheter og andre faktorer sammen, og de trenger å ha tålmodighet for at denne prosessen lykkes.

5) Positivitet

En god leder er en som alltid fokuserer på muligheter fremfor problemer, og som hele tiden forsøker å se ting fra den lyse siden. Det vil alltid være ting som går feil, men en god leder må kultivere et tankesett som gjør det enkelt å alltid forholde seg positiv.

6) Integritet

Å behandle kunder så vel som ansatte korrekt er noe av det viktigste man må få til som leder. En leder som kun tenker på seg selv vil ha store problemer med å skape en påvirkning på andre, enda mindre skape tillit og respekt fra de rundt seg. En god leder må kunne bringe idéer og visjoner til live, uten å påvirke mennesker, dyr eller planeten på en negativ måte.

7) Lindeskap

Å behandle kunder så vel som ansatte korrekt er noe av det viktigste man må få til som leder. En leder som kun tenker på seg selv vil ha store problemer med å skape en påvirkning på andre, enda mindre skape tillit og respekt fra de rundt seg. En god leder må kunne bringe idéer og visjoner til live, uten å påvirke mennesker, dyr eller planeten på en negativ måte.

8) Fleksibilitet

En god leder må kunne tenke klart under stress, og samtidig tenke utenfor boksen. Det er viktig å vite at det i noen tilfeller er nødvendig å følge regelboka, mens det i andre tilfeller er smart å være fleksibel nok til å improvisere og å vise initiativ.

9) Bestemhet

Du må kunne ta beslutninger raskt, og med trygghet. Det finnes knapt en verre leder enn en som bruker dager og kanskje til og med uker på å gjennomføre forandringer og bestemme seg for nye prosjekter og lignende. En dyktig leder må lære seg å forstå organisasjonens kultur og struktur slik at han/hun alltid vet hva som er den riktige fremgangsmåten for å lykkes best mulig.

10) Omgjengelighet

Enhver dyktig leder bør være vennlig og omgjengelig. Å være sympatisk er spesielt viktig som leder dersom man leder et stort team. En leder man enkelt kan ta opp ting med og ha en ærlig og vennlig tone med vil alltid være bra for et selskap, og er egenskaper alle ledere bør forsøke å kultivere.

11) Ansvarlighet

En profesjonell leder bør alltid og til enhver tid kunne stå til ansvar for sine handlinger og beslutninger. En svak leder vil raskt begynne å skylde på andre dersom noe går galt, men en dyktig og pålitelig leder vil raskt ta ansvaret for sine handlinger og rette opp situasjonen dersom noe har gått galt.

12) Støttende

Å støtte, samt motivere de i teamet slik at alle føler de gjør et viktig bidrag er avgjørende for en bedrifts grad av suksess. I stedet for å være kontrollerende og skeptisk til at alle gjør jobben sin, vil en god leder stole på at teamet gjør det de skal, i tillegg til at han/hun vil oppmuntre dem til å bruke sine ferdigheter på best mulig måte for seg selv og bedriften.